Artikel af Maria Felding for Lægemagasinet december, 2020
Originalartikel ses her (s.24-27) 

 

 

Derfor bør vi opfordre danskerne til at spise mere frugt

 

9 ud af 10 danskerne spiser mindre frugt, end de 300 g. dagligt Fødevarestyrelsen anbefaler.  (1) Faktisk viste den seneste undersøgelse, at indtaget er så lavt som 190 g. dagligt, og dette er inklusiv marmelade og dåsefrugt. (2)

 

 

Der kan være mange årsager til, at frugtindtaget er lavt – men den grund, jeg oftest hører fra mine patienter, er, at de er af den overbevisning, at frugt netop bør begrænses. Desværre forbindes frugt oftere med ”for meget frugtsukker”, ”ustabilt blodsukker” eller vægtøgning end med noget faktuelt – såsom lavere sygdomsrisiko. Dette er nok en af de mest sundhedsskadelige misforståelser om kost, vi har, idet forskningen viser, at et lavt indtag af frugt kan være et større og mere seriøst globalt problem end tidligere antaget. (3)

Frugt og livsstilssygdomme

Den største beskyttende effekt af frugt (og grønt) synes at ses ift. hjerte-kar-sygdom. (4) Dernæst er mere frugt (og grønt) i kosten associeret med lavere risiko for overvægt, type 2 diabetes, flere former for cancer, en beskyttende effekt over for gastro-intestinale sygdomme, øjensygdomme, demens, en lindrende effekt på astma og KOL, en positiv effekt på BMD hos børn og voksne m.v  (5-9).

Ifølge et systematisk review og metaanalyse ses følgende risikoreduktioner for hver 200 g. ekstra frugt, grønt eller en kombination i kosten; 8-16 % for koronar hjertesygdom, 8-13 % for hjerte-kar-sygdom, 13-18 % for apopleksi, 3-4 % for cancer og 10-15 % for dødelighed af enhver årsag (10). Der sås risikoreduktioner ved indtag op til 800 g. dagligt (600 g. for cancer). Såfremt disse associationer er kausale estimeres, at hhv. 5,6 og 7,8 millioner for tidlige dødsfald på globalt plan skyldtes et frugt- og grøntindtag under hhv. 500 og 800 g. dagligt alene i 2013 (11).

I et stort studie fra Kina med godt 0,5 mio. deltagere sås en 28 % lavere dødelighed fra enhver årsag for hver 100 g. ekstra frugt i kosten. Ifølge forskerne kan 9,4 % af alle dødsfald mellem 35-79 år tillægges et lavt indtag af frugt, hvis disse associationer er kausale. (12)

Et lavt indtag af frugt har vist at være er en af de største kostmæssige risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom.(13) Frugt menes at kunne virke forebyggende bl.a. ved at beskytte endotelfunktionen, bedre lipidprofil, nedsætte blodtryk, hæmme blodpladeaggregering samt reducere oxidativt stress og inflammation. (14)

Den lavere risiko for hjerte-kar-sygdomme er ikke mindst vigtig for diabetikere, idet dét er den hyppigste dødsårsag hos denne patientgruppe (15) Frugt er altså en vigtig del af en diabeteskost og ligeledes i profylaksen, idet et højere indtag af frugt (men ikke frugtjuice) er associeret med lavere risiko for udvikling af type 2 diabetes (16-19).
Diabetikere med et højere indtag af frugt har ligeledes vist at have lavere risiko for diabetiske senkomplikationer. (20, 21)
Frugt er modsat den gængse opfattelse ikke forbundet med højere HbA1c, ej heller hos diabetikere (22-27)

 

Frugt og kropsvægt

Forskningen finder konsekvent, at en øgning i indtaget af frugt er associeret med lavere risiko for vægtøgning og overvægt (28-32).
På trods af frugts indhold af simple sukkerarter er kalorietætheden lav med et indhold på ca. 50 kcal/100 g. (30-90 kcal/100 g.). Det er ikke meget mere end grøntsager. Den lave kalorietæthed kombineret med det relativt høje fiberindhold gør frugt særlig fordelagtigt ved vægttab. Æbler, appelsiner og vindruer har vist at rangere blandt de allermest mættende fødevarer. (33)
En mere indirekte negativ effekt på energibalancen er, når frugt indgår som mellemmåltider, og erstatter de salt-og sukkerige snacks, der ofte indtages her. Selv hvis kalorieindtaget fra de to former for mellemmåltider er ens, indtages færre kalorier til det efterfølgende måltid, hvis mellemmåltidet består af frugt (34, 35)


Kan frugt have negative kalorier?

I et forsøg, hvor 266 g. æble (ca. 130 kcal) blev givet til 58 normalvægtige forsøgspersoner ca. 15 min. inden et ad libitum testmåltid, sås, at forsøgspersonerne i gennemsnit indtog 315 kcal færre kalorier til testmåltidet, end hvis ikke de havde spist æbler inden (36).  Mere frugt før et hovedmåltid kan altså betyde, at man ikke blot spiser tilsvarende færre kalorier til hovedmåltidet, men at man spiser endnu færre kalorier end frugten indeholdt. Hermed kan frugt spist før et hovedmåltid have så at sige ”negative kalorier.

 

 

“Spis mere frugt” er et af de vigtigste kostråd for at forebygge dødsfald på globalt plan

 

Ifølge Global Burden of Disease projektet – det største og mest omfattende epidemiologiske observationsstudie til dato – er en uhensigtsmæssig kost den største årsag til tab af leveår på globalt plan. Én af de største kostmæssige risikofaktorer er et lavt indtag af frugt, kun overgået af et højt indtag af salt og et lavt indtag af fuldkorn (37).

Mange årsager til frugts sundhedsfremmende effekt

Årsagerne til frugts gavnlige virkninger er mange. Frugt er både en kilde til vitaminer, mineraler og kostfibre, men der er derudover identificeret op mod 5000 bioaktive stoffer i frugt (og grøntsager), hvoraf mange har vist at have en sundhedsfremmende effekt (38)..

Øget indtag af kostfibre bedrer blodglucoseniveau, insulinsensitivitet, binder og øger udskillelsen galdesure salte, nedsætter kolesteroltal, virker præbiotisk og øger produktionen af kortkædede fedtsyrer, nedsætter energiindtaget, binder carcinogener, bedrer immunfunktionen m.v. (39,40)

Af de bioaktive stoffer er polyfenolerne og carotenoiderne de mest undersøgte. De virker bl.a. antiinflammatoriske og har antioxidant virkning (41,42) og kan herigennem nedsætte inflammation og også oxidativt stress, som menes at være en af de primære årsagsmekanismer bag bl.a. insulinresistens, dysfunktion af beta-celler og endotelet, hvilket med tiden kan føre til type 2 diabetes og hjerte-kar-sygdom (43). Det ses, at et højt indtag af flavonoider (en undergruppe af polyfenolerne) er associeret med lavere risiko for hjerte-kar-sygdom og dødelighed fra enhver årsag (44).

Specifikke polyfenoler, der bl.a. findes i frugt, har dernæst vist at have evnen til at kunne blokere eller svække flere af de processer, der er kendetegnet ved udvikling af kræft såsom at hæmme celledeling, inflammation, apoptose, invasion og spredning (45).

 

Fibre i frugt kan reducere energiindtaget og bedre mikrobiotaen
Fibre fra frugt såsom pektin danner en viskøs gelélignende masse, hvilket udover at forsinke ventrikeltømningen reducerer aktiviteten af de nærings-spaltende enzymer. Fibrene gør, at makronæringsstofferne nedbrydes og absorberes langsommere, fordi de indkapsles i fibermassen og derved besværliggøres interaktionen mellem dem og de tilhørende enzymer og galdesalte. Idet fordøjelsen og absorptionshastigheden forlænges, øges udskillelsen af mæthedssignaler. Selve absorptionen hæmmes ligeledes, hvilket reducerer energioptagelsen fra maden.Samlet set gør dette, at fiberrige fødevarer kan føre til længerevarende mæthedssignaler samt nedsætte optagelsen af energiholdige næringsstoffer, som begge reducerer energiindtaget (46,47)

Fibrenes præbiotiske virkning har mange sundhedsfordele. (48) Frugtfibre og særligt pektin, som udgør ca. 35 % af frugts fiberindhold, kan hjælpe med at genoprette mikrobiotaen mod en mere antiinflammatorisk profil, bl.a. ved at øges Bacteroidetes/Firmicutes ratio, forbedre tarmbarrierens integritet og funktion, øge butyratproduktion og nedsætte væksten af patogener (49).

Øget butyratniveau er den primære energikilde for colonocytterne og er nødvendig for at bevare tarmmembranens beskyttende funktion og for at sænke pH-værdien i colon, hvilket hæmmer patogene bakteriers vækst.

Balancen mellem de to phyla Bacteroidetes og Firmicutes har tidligere været omtalt som en vigtig markør for fedme og højere BMI, idet en lavere Bacteroidetes:Firmicutes ratio har vist at have en negativ korrelation med BMI (50). Et nyere review finder dog, at denne association ikke er overbevisende (51).

 

Polyfenoler og fibre i frugt kan reducere postprandial insulin- og blodglucose
Et RCT har fundet, at et kulhydratrigt måltid, der inkluderer frugt, reducerer glucoserespons med 18% ift. nær samme måltid med lavt frugtindhold (330 g. frugt vs. 50 g, ) hos type 2 diabetikere (52). Et andet RCT har vist, at tilføjelsen af bær-puré til hvidt brød reducerer postprandialt insulin signifikant sammenlignet med hvidt brød uden bærpuré (53).
Ved at nedsætte ventrikeltømningen, og øge viskositeten i gastro-intestinalkanalen kan frugtfibrene forsinke og hæmme optagelsen af glucose (54). Men den lavere insulin- og blodglucoserespons synes at skyldes mere end blot fiberindholdet i frugt. Sammenlignet med sukker-vand, har både blendede blåbær og blåbærsaft vist at reducere glucose- og insulinudskillelse, frie fedtsyrer i blodet og postprandialt hypoglykæmi (55). Saften fra bærrene indeholder ikke kostfibre, men har stadig et tilsvarende rigt indhold af plantekemikalier (56), som kan hæmme transporten af sukker gennem tarmvæggen til blodbanen og på den måde blokere for noget af optagelsen (57,58) Bærs indhold af organiske syrer kan også have haft indvirkning på blodglucoseresponset (59).

t frugt kan beskytte blodkarrene og derved muligvis reducere risikoen for diabetiske senkomplikationer skyldes sandsynligvis en kombination af frugts indhold af fibre, mineraler (såsom kalium) og polyfenoler, der sammen virker beskyttende på karrene som beskrevet ved hjerte-kar-sygdom (60).  Dernæst kan fibrene og polyfenolerne bl.a. via deres indvirkning på blodglucosen og ved at modvirke frie radikaler nedsætte oxidativt stress og dannelsen af advanced glycation endproducts i karrene. Begge spiller en vigtig rolle i patogenesen af diabetiske senkomplikationer (61,62).

 

 

Mange ønsker at spise mere frugt

Forskningen om frugts sundhedsfordele gør det helt essentielt, at alle danskere ved, at frugt bør fylde betydeligt mere i kosten end er tilfældet i dag. Generelt er danskerne ikke gode til at følge kostanbefalingerne, men i modsætning til råd om f.eks. salt, alkohol og mættet fedt, er det min erfaring, at danskerne er gode til at følge råd om frugt – hvis de altså får og forstår rådet. Mange ønsker faktisk netop at ”få lov” til at spise mere frugt, men begrænser det bevidst grundet en misforstået overbevisning om, at frugt ikke er sundt.
Har man hørt noget ofte nok, er det svært ikke at lade sig påvirke af det, og derfor kan frugtmyterne være svære at overdøve. Men forskningen om frugts sundhedsfordele er overbevisende, og siden frugt i øvrigt er vellidt og en let-tilgængelig fødevare, der ikke kræver viden om tilberedning, er ”spis mere frugt” på mange måder en realistisk anbefaling.
For at rådet skal kunne lykkes i praksis kræver det dog, at danskerne begynder at forbinde frugt med sundhedsfordele såsom lavere vægt, lavere sygdomsrisiko eller længere levetid i stedet for frugtsukker, ”ustabilt blodsukker” og vægtøgning. Dette har vi som sundhedsprofessionelle heldigvis stor indflydelse på.

 

Referencer

[1] Sundhedsstyrelsen. Danskernes sundhed. Tal fra de national sundhedsprofil. www.danskernessundhed.dk

[2] Danskernes kostvaner

[3] Dreher, ML, Whole Fruits and Fruit Fiber Emerging Health Effects. Nutrients 2018, 10(12), 1833;

[4] Wallace, TC et al. Fruits, vegetables, and health: A comprehensive narrative, umbrella review of the science and recommendations for enhanced public policy to improve intake, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 60:13, 2174-2211,

[5] Dreher, ML, Whole Fruits and Fruit Fiber Emerging Health Effects. Nutrients 2018, 10(12), 1833;

[6] Boeing, H et al. Critical review: vegetables and fruit in the prevention of chronic diseases. Eur J Nutr. 2012 Sep; 51(6): 637–663.

[7] Li, F et al. Consumption of vegetables and fruit and the risk of inflammatory bowel disease: a meta-analysis. Eur J Gastroenterol Hepatol . 2015 Jun;27(6):623-30.

[8] Sharma, SP e a. Paradoxical Effects of Fruit on Obesity. Nutrients. 2016 Oct; 8(10): 633.

[9] Du, H et al. Fresh fruit consumption and all-cause and cause-specific mortality: findings from the China Kadoorie Biobank Int J Epidemiol. 2017 Oct; 46(5): 1444–1455.

[10] Aune, D et al. Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause mortality—a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. International Journal of Epidemiology, Volume 46, Issue 3, June 2017, Pages 1029–1056

[11] Aune, D et al. Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause mortality—a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. International Journal of Epidemiology, Volume 46, Issue 3, June 2017, Pages 1029–1056

[12] Du, H et al. Fresh fruit consumption and all-cause and cause-specific mortality: findings from the China Kadoorie Biobank Int J Epidemiol. 2017 Oct; 46(5): 1444–1455.

[13] GDB 2015 Risk FActors Collaborators. Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. The Lancet 2016

[14] Zhao, C et al. Fruits for Prevention and Treatment of Cardiovascular Diseases. Nutrients. 2017 Jun; 9(6): 598

[15] Diabetesforeningen.dk. Hjertet. Anvendt 10-10-20 [https://diabetes.dk/diabetes-1/foelgesygdomme/hjertet-og-diabetes.aspx]

[16] Du, H Fresh fruit consumption in relation to incident diabetes and diabetic vascular complications: A 7-y prospective study of 0.5 million

Chinese adults. PLOS

[17] Muraki, I et al. Fruit consumption and risk of type 2 diabetes: results from three prospective longitudinal cohort studies. BMJ 2013; 347

[18] Wang, P et al. Higher intake of fruits, vegetables or their fiber reduces the risk of type 2 diabetes: A metaanalysis. JDI. Vol 7, Issue 1

[19] Li, S et al. Fruit intake decreases risk of incident type 2 diabetes: an updated meta-analysis. Endocrine . 2015 Mar;48(2):454-60.

[20] Shiro, T et al. Fruit Intake and Incident Diabetic Retinopathy with Type 2 Diabetes. Epidemiology: March 2013 – Volume 24 – Issue 2 – p 204-211

[21] Du, H Fresh fruit consumption in relation to incident diabetes and diabetic vascular complications: A 7-y prospective study of 0.5 million Chinese adults. PLOS

[22] Hegde, SV et al. Effect of daily supplementation of fruits on oxidative stress indices and glycaemic status in type 2 diabetes mellitus. Complement Ther Clin Pract . 2013 May;19(2):97-100.

[23] Christensen, A et al. Effect of fruit restriction on glycemic control in patients with type 2 diabetes–a randomized

trial. Nutr J . 2013 Mar 5;12:29

[24] Du, H Fresh fruit consumption in relation to incident diabetes and diabetic vascular complications: A 7-y prospective study of 0.5 million Chinese adults. PLOS

[25] Jenkins, ADJ et al. The relation of low glycaemic index fruit consumption to glycaemic control and risk factors for coronary heart disease in type 2 diabetes. Diabetologia . 2011 Feb;54(2):271-9.

[26] Su J, Association between fresh fruit consumption and glycemic control in patients with type 2 diabetes. Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2019 Jun 10;40(6):660-665

[27] Sargeant, AL et al. Fruit and vegetable intake and population glycosylated haemoglobin levels: the EPIC-Norfolk Study. Eur J Clin Nutr . 2001 May;55(5):342-8.

[28] Alinia, S et al. The potential association between fruit intake and body weight–a review. Obes Rev . 2009 Nov;10(6):639-47.

[29] Schwingshacki, L. Fruit and Vegetable Consumption and Changes in Anthropometric Variables in Adult Populations: A Systematic Review and Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. PLoS One . 2015 Oct 16;10(10):e0140846.

[30] Sharma, SP. Paradoxical Effects of Fruit on Obesity. Nutrients . 2016 Oct 14;8(10):633.

[31] Bertoia, ML et al. Changes in Intake of Fruits and Vegetables and Weight Change in United States Men and Women Followed for Up to 24 Years: Analysis from Three Prospective Cohort Studies. PLOS Medicine 13(1): e1001956.

[32] Hebden, L et al. Fruit consumption and adiposity status in adults: A systematic review of current evidence. Crit Rev Food Sci Nutr . 2017 Aug 13;57(12):2526-2540.

[33] Holt, SHA et al. A Satiety Index of common foods. European Journal of Clinical Nutrition 49(9):675-90

[34] James, LJ et al. An afternoon snack of berries reduces subsequent energy intake compared to an isoenergetic confectionary snack. Appetite . 2015 Dec;95:132-7.

[35] Farajian, P et al. Short-term effects of a snack including dried prunes on energy intake and satiety in normal-weight individuals. Eat Behav . 2010 Aug;11(3):201-3.

[36] Flood-Obbagy JE, Rolls BJ. The effect of fruit in different forms on energy intake and satiety at a meal. Appetite. 2009;52(2):416-22.

[37] GDB 2015 Risk FActors Collaborators. Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. The Lancet 2016

[38] Wallace, TC et al. Fruits, vegetables, and health: A comprehensive narrative, umbrella review of the science and recommendations for enhanced public policy to improve intake. Critical Reviews in Food Science and Nutrition Volume 60, 2020 – Issue 13

[39] Anderson, JW et al. Health benefits of dietary fiber. Nutrition Reviews, Volume 67, Issue 4, 1 April 2009, Pages 188–205

[40] Lattimer, MJ & Haub, MD. Effects of Dietary Fiber and Its Components on Metabolic Health. Nutrients. 2010 Dec; 2(12): 1266–1289.

[41] Joseph, SV e al. Fruit Polyphenols: A Review of Anti-inflammatory Effects in Humans. Crit Rev Food Sci Nutr . 2016;56(3):419-44.

[42] Wallace, TC et al. Fruits, vegetables, and health: A comprehensive narrative, umbrella review of the science and recommendations for enhanced public policy to improve intake. Critical Reviews in Food Science and Nutrition Volume 60, 2020 – Issue 13

[43] Ceriello, A & Motz, E. Is Oxidative Stress the Pathogenic Mechanism Underlying Insulin Resistance, Diabetes, and Cardiovascular Disease? The Common Soil Hypothesis Revisited. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 2004;24:816–823

[44] Wallace, TC et al. Fruits, vegetables, and health: A comprehensive narrative, umbrella review of the science and recommendations for enhanced public policy to improve intake. Critical Reviews in Food Science and Nutrition Volume 60, 2020 – Issue 13

[45] González-Vallinas, M et al. Dietary phytochemicals in cancer prevention and therapy: a complementary approach with promising perspectives. Nutrition Reviews, Volume 71, Issue 9, 1 September 2013, Pages 585–599,

[46] Sharma, SP et al. Paradoxical Effects of Fruit on Obesity. Nutrients. 2016 Oct; 8(10): 633.

[47] Baer, DJ et al. Dietary Fiber Decreases the Metabolizable Energy Content and Nutrient Digestibility of Mixed Diets Fed to Humans. The Journal of Nutrition, Volume 127, Issue 4, April 1997, Pages 579–586,

[48] Davis, HC. Can the gastrointestinal microbiota be modulated by dietary fibre to treat obesity? Irish Journal of Medical Science (1971 -) volume 187, pages393–402(2018)

[49] Dreher, ML. Whole Fruits and Fruit Fiber Emerging Health Effects. Nutrients 2018, 10(12), 1833;

[50] Tomova, A et al. The Effects of Vegetarian and Vegan Diets on Gut Microbiota. Front. Nutr., 17 April 2019

[51] MAgne, F et al. The Firmicutes/Bacteroidetes Ratio: A Relevant Marker of Gut Dysbiosis in Obese Patients? Nutrients. 2020 May; 12(5): 1474.

[52] Carvalho, CM et al. Plasma glucose and insulin responses after consumption of breakfasts with different sources of soluble fiber in type 2 diabetes patients: a randomized crossover clinical trial. Am J Clin Nutr . 2017 Nov;106(5):1238-1245.

[53] Törrönen, R et al. Berries reduce postprandial insulin responses to wheat and rye breads in healthy women. J Nutr . 2013 Apr;143(4):430-6

[54] Törronen, R et al. Postprandial glucose, insulin, and free fatty acid responses to sucrose consumed with blackcurrants and lingonberries in healthy women. Am J Clin Nutr . 2012 Sep;96(3):527-33

[55] Törronen, R et al. Postprandial glucose, insulin, and free fatty acid responses to sucrose consumed with blackcurrants and lingonberries in healthy women. Am J Clin Nutr . 2012 Sep;96(3):527-33

[56] Dreher, ML. Whole Fruits and Fruit Fiber Emerging Health Effects. Nutrients 2018, 10(12), 1833;

[57] Törronen, R et al. Postprandial glucose, insulin, and free fatty acid responses to sucrose consumed with blackcurrants and lingonberries in healthy women. Am J Clin Nutr . 2012 Sep;96(3):527-33

[58] Johnston, K et al. Dietary polyphenols decrease glucose uptake by human intestinal Caco-2 cells. FEBS Lett . 2005 Mar 14;579(7):1653-7.

[59] Törrönen, R et al. Berries reduce postprandial insulin responses to wheat and rye breads in healthy women. J Nutr . 2013 Apr;143(4):430-6.

[60] Du, H Fresh fruit consumption in relation to incident diabetes and diabetic vascular complications: A 7-y prospective study of 0.5 million Chinese adults. PLOS

[61] Singh, VP et al. Advanced Glycation End Products and Diabetic Complications. Korean J Physiol Pharmacol. 2014 Feb; 18(1): 1–14.

[62] Giuliano, D et al. Oxidative stress and diabetic vascular complications. Diabetes Care . 1996 Mar;19(3):257-67.