Cookie- og privatlivspolitik

 

Introduktion
Når du besøger min website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre mit indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har jeg uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du risikere at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til. Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte Google Analytics m. fl.

 

 

Personoplysninger

 

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter mit website indsamler og behandler jeg en række sådanne informationer. Det sker f.eks. i forbindelse med udfyldning af kontaktformularen nederst på siden. Jeg anbefaler at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Websitet indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn og e-mail. Det vil typisk være i forbindelse med brug af kontaktformularen nederst på siden.

Sikkerhed
Jeg har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Jeg anvender oplysningerne til at optimere min services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og jeg sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Jeg benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på mine vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Jeg anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: diaetist@felding.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

 

Websitet ejes og publiceres af:

Klinisk Diætist Maria Felding
Rungsted Bytorv 1
2960 Rungsted Kyst
22 27 64 63
diaetist@felding.dk

 

 

 

Personoplysninger ved konsultation og behandling

I forbindelse med min behandling af dig som patient indsamler og behandler jeg en række personoplysninger om dig. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan jeg behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

TYPER AF OPLYSNINGER

Jeg indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig :

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., , køn, familierelationer.

Følsomme personoplysninger:

 • Personnummer
 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, vægt, sygdomshistorie, mv.).

 

FORMÅL

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Min behandling af dig
 • Udarbejdelse af journal
 • Udarbejdelse af attester til brug for forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks

– Dokumentationspligt
– Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
– Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til de registrerede og myndigheder
– Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
– Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
– Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

 

FRIVILLIGHED

Når jeg indsamler almindelige personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg i nogle tilfælde ikke kan behandle dig. Ved behandling af følsomme oplysninger, skal du give dit samtykke, før jeg behandler dine personoplysninger.

 

VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 • Myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber
 • Oplysningerne videregives i forbindelse med bogføring, sygeforsikringen og i bookingprogram

 

LOVGRUNDLAG FOR BEHANDLING OG VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c), (d) og (f), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(a), (b) og (c).
 • Herudover er jeg forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

 

TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

BRUG AF DATABEHANDLERE

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Mine databehandlere er p.t.

 • Onlinebooq
 • Dinero
 • Ekstern cloud-leverandør

 

OPBEVARINGSPERIODE

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe jeg har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

DINE RETTIGHEDER

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

KONTAKT

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på følgende oplysninger:

22 27 64 73

diaetist@felding.dk

Dato: 21.5.18

 

 

Diætist Felding

MAIL diaetist@felding.dk
TELEFON 22 27 64 63
CVR 35185410

KLINIK PÅ ØSTERBRO - Åben alle dage 
Kildevældsgade 83 a st tv
2100 København Ø

 

Følg mig på facebook - og få klar besked og tips om sund kost


 

Hjemmeside udviklet af Kasper Rebien

GENVEJE

ARTIKLER

BLOG

INTERVIEWS

OPSKRIFTER

BEHANDLINGER

BOOK TID

FOREDRAG

BOG

OM MARIA

 

© Alle rettigheder forbeholdes - Maria Felding 2021

Kontakt

14 + 8 =